λίστα #1: πράγματα που χάνω

  • μολύβια

  • το χρόνο μου

  • τηλέφωνα

  • συναυλίες

  • την υπομονή μου

  • σημειώσεις

  • ραντεβού

  • το μυαλό μου όταν σε σκέφτομαι

  • τον εαυτό μου όταν σε σκέφτομαι