το μέλλον

                                                       του εαυτού μου

                                       κυρίαρχος                           έχω
                             
                               είμαι                                               προσδιορίσει

                                                                                                      τα
                                                                                                 πιστεύω,                                                  
                                                                                                      τις
                                                                                                επιθυμίες,
                                                                                        τους
                                                                           στόχους
                                                             
                                                                 και τα
                                                                όνειρά
                                                                  μου

                                                                  και
                                                                θα τα
                                                             καταφέρω
                                                                    .