και άμα κάτι πέσει, πώς να το ξαναβρείς;

κάποιες φορές δεν νιώθω πως γράφω

απλά
       αφήνω
                 τις
                      λέξεις
                                να
                                    πέσουν
                                               άτσαλα

χωρίς να καταλαβαίνω απόλυτα το νόημά τους.

και αλήθεια, θα μπορούσα να γράφω επ'αόριστον για

τα
    όνειρα,
                τις
                     ελπίδες,
                                  τα
                                      πιστεύω
                                                   μου,

που αυτήν τη στιγμή φαίνεται να έχω ξεχάσει.

αλλά λίγα πράγματα μετρούν και τόσο για μένα,

όσο
      η
        αξιοπρέπεια
                           που
                                 θέλησα
                                            να
                                               κρατήσω

και τελικά κράτησα
(?)