Αντίχειρας

"Ο αντίχειρας έχει τη δύναμη του χεριού"

αυτό μου απάντησες ενώ παρατηρούσες το χέρι μου
μπλε ρυάκια διασχίζουν τη χιονισμένη πεδιάδα
φτάνουν στα δάχτυλα
και γυρίζουν πάλι πίσω.

φαύλος κύκλος
ίσως αν μπορούσα να στραγγίσω την πηγή
θα σταματούσε η γαλάζια σου θλίψη
και θα βρίσκαμε νέο τρόπο επιβίωσης

πριν τρία χρόνια έγραφα τόσο πολύ, που αχρήστευσα τον αντίχειρά μου
ίσως γι αυτό δεν μπορώ να κρατήσω πια τίποτα κοντά μου
μάλλον γι αυτό δεν μπορώ να αφήσω το χέρι σου
σίγουρα γι αυτό δεν μπορώ να σπάσω τον κύκλο