συνάντηση

ίσως                                                                                                                         φοβάμαι
     μπορεί                                                                                                       μήπως
               μια                                                                                              τη
                    μέρα                                                                            στιγμή
                            τα                                                                   που
                                βλέμματά                                              τα
                                               μας                                μάτια 
                                                      να                       μας
                                                          συναντηθούν
                                                     θα                      και
                                                  με                              να
                                     αγνοήσεις                                    βρούμε
                                σαν                                                              αυτό
                            να                                                                           που
                  ήμουν                                                                                    τόσο 
       διάφανο                                                                                                   καιρό
γυαλί                                                                                                                       ψάχναμε